HAY online winkel

Voor HAY Amsterdam ontwikkelt en beheert Plance een webshop op basis van het open source systeem Prestashop.

  • Categories: Web Development

Related Projects

  • Website Kinder MS Centrum

    In opdracht van de Stichting MS Research en in nauwe samenwerking met een illustrator en een web designer hebben we…

  • Website Riversearch

    De website van Riversearch bevatte een menu dat met Flash technologie gemaakt is en niet zichtbaar was op iOS devices….


@2021 Plance. All rights reserved.